Home

Skarvlängd armering

Gjuta garageplatta - Så här gjuter du platta till ditt

armering är dock vanligast och beskrivs fortsättningsvis, om inte annat anges. Armering i någon form ingår i alla moderna betongkonstruktioner, men armeringstekniken har en lång historia bakom sig. Redan för cirka 4000 år sedan armerades lertegel med vass, vilket var ett bra sätt att tredubbla teglets hållfasthet. Modern armering armering användas i betongväggar som fristående under bygg- nadsskede. Denna armering för- tecknas som typ SH enligt typbladet med aktuella delmått. 1b skarvlängd BYGELTYP L Byglar typ N med mindrv. yttermått än 120 mm inte användas, välj i stället typ L RADIEBOCKNIN Boverket Boverkets handbok om betongkonstruktioner, BBK 04 Boverket Denna handbok ger exempel på dimensionering, utförande och kontroll av betongkonstruktioner Exempel på skarvlängd; Skarvlängd raka järn Ø12 mm=600 mm Skarvlängd nät Ø5 c150=200 mm (dock minst två stänger) Vid eventuella punktlaster eller bärande innerväggar kan det behövas extra armering. Detta framgår i konstruktionen (grundsektionerna) för grunden. Armering - instick. På kantbalksektionerna kan instick förekomma

SS-EN 1992 - Svenska institutet för standarder, SI

Skarvlängd > 500 mm. 3. Utsida: Miljöklass 2 BI 40 förzinkat, alt. rostfria kam-stänger. Skarvlängd > 500 mm. 4. Armering sker med bistål i första och sista fogen, däremellan i minst vart tredej skift. Bistål böjs i hörnen och överlappas med 500 mm SS-EN 1992-1-1 - Skarvlängd för armering. Fråga: I SS-EN 1992-1-1 8.7.2 (4) står att Då utformningen överensstämmer med (3) ovan får andelen av de dragna stängerna som skarvas i ett snitt vara 100 %, förutsatt att alla stänger ligger i ett lager. Om stängerna placeras i flera lager bör nämnda andel minskas till 50 % Kallas även sparnät. Används ofta vid lite grövre armering istället för lösjärn, för att förenkla och påskynda utläggningen. Armeringsytan blir jämnare, då näten inte bygger på varandra i skarvarna. Ergonomiskt sett mycket bra då man kan styra nätvikterna. Sparar tid och pengar jämfört med lösarmering. Rullnä

Armeringsnät Stena Stå

Montering av platta på mark - Monteringsanvisning för din

Armering och armeringstillbehör från BE Group BE Grou

 1. Inläggningsfärdig armering ILF. ILF, har nästan helt ersatt klippning och bockning på arbetsplatsen eftersom det ger kostnads-, tid-, och kvalitetsvinster i ett helhetssperspektiv. Den inläggningsfärdiga armeringen är klippt och bockad i en datorstyrd industriell process där materialet kan utnyttjas effektivare och spill undvikas
 2. Här kan man spara lite järn om man tänker sig för. Vid förskjutna skarvar så gäller diametern delat med! 0,2. Men om du av någon anledning är tvungen att lägga skarven på samma ställe rakt över s.k generalskarv då är det dubbel skarvlängd som gäller
 3. Lenton armeringsstänger levereras med monterad koppling eller med gänga. Standardstängerna är dimensionerade efter erfoderlig skarvlängd. Projektanpassade stänger tillverkas efter önskemål och behov
 4. Om armering då är för nära ytan kan den börja bli rostig. - För tjockt lager betong mellan ytan och armering. Armering nära ytan ska förhindra sprickor. Om armeringen ligger för djupt kan den inte uppfylla denna funktion på bästa sätt och sprickor kan uppstå, vilket utsätter armeringen för korrosion

Armeringdirekt.se - Armering direkt till ert bygg

armering, spont och vägräckesbalk. Inom armering delas försäljningen upp inom lagerförda produkter (standardnät och fallande längder av kamstänger), ILF (inläggningsfärdig armering), 3 rullarmering och specialnät. Denna rapport berör de lagerförda armeringsnäten som har en sto 500 mm skarvlängd till stödarmeringen. Det vill säga armering både utvändigt och invändigt runt om. Där armeringsstål korsar varandra kan det vara nödvändigt att hugga upp en ränna för god brukstäckning. Det kan även vara lämpligt att placera hörnarmering i skift där inte längsgående armering finns för att på så sätt. Armering skarvlängd; anordning, mått och utförande av svetspunkter med specificering av tillsatsmetall, vibrerings- Tabell 1 - Redovisning av och ritningskonventioner för ospänd armering i betongkonstruktioner Nr Beskrivning Redovisning 1 Vyer a) Allmän redovisning av stången med en heldragen extra tjock linj

Köp Armering hos Byggmax - 20 Armering från 1,95 k

Armering kan avse: . Armering (material) - material för att förstärka ett annat material Armeringsstål - stänger av kolstål för armering (förstärkning) av betong; Spännarmering - betongen spänns så den blir tryckt innan den belastas; Armerade plaster - samverkan mellan en plastmassa och ett armeringsmaterial, se plastkomposit. Om man är petig gällde/gäller tumregeln för löskamstångs armering av kvalitet Ks40. Nätarmering får kortare skarvlängd tack vare de svetsade tvärstängerna. Idag är armeringen av en annan kvalitet (starkare) så skarvlängden är troligen längre än 40xdiametern Klippning och bockning är ofta en tidskrävande procedur när den görs med en mindre klippmaskin på arbetsplatsen. Genom att låta oss koordinera volymerna och bearbeta armeringen på fabriken, sparar projektet värdefull tid. Våra stora, avancerade maskiner har kapacitet att klippa och bocka ett helt ton armeringsjärn på bara en timme

Armering - Svensk Beton

armeringen. skarv- och fÖrankringslÄngd: 500mm. armering fÅr inte dras fÖrbi rÖrelsefog. minsta tÄckskikt: 20mm. en armeringsstege kontinuerligt i liggfogen mellan fÖrsta och andra skiftet vid alla upplag byggnaden runt. skarvlÄngd 500mm. en armeringsstege i nÄrmsta liggfogen under Öppningar i samtliga plan Två hela rutors överlapp bör det vara för armeringsnät. Nätarmering får kortare skarvlängd tack vare de svetsade tvärstängerna. Vanliga lösa armeringsjärn skall skarvas enligt formeln: diametern x 40 = överlappslängd. Alla mått är i mm, exempelvis 12mm järn blir det 12 x 40 = 480mm, vilket avrundas till 50cm Skarvlängd min 500 mm Beskrivningstext Brictec Bi40Z Brictec Bi50Z Förzinkat stål trådar Största fördelen med flatvalsad armering är att höjden på trådarna är 3 mm och man därmed kan klara BKR:s krav täckskikt = Ø+7 mm även vid omlottskarvning med en fogtjocklek på 13 mm. Svetsade hörn och T-sektioner Buntarna är bandade. Förtillverkad armering 10. Hur armerad betong fungerar 11. Bockning 12. Svetsning (översiktligt) 13. Projektering (översiktligt) 14. Konstruktionshandlingar 15. Leverans och montering av armering 15 december 2014 Emma Enevold 3. - Skarvlängd K500C-T: 50.

handlade kamstänger. Skarvlängd > 500 mm. 3. Utsida: Miljöklass 2 BI 40 förzinkat, alt. rostfria kamstänger. Skarvlängd > 500 mm. 4. En tråd av bistålet klipps av och stegen bockas på plats. Väggar som muras med lättklinker ska armeras. Omfattning och utförande ska beräknas av en konstruktör. Har armeringen endast sprickförde armering: k500c-t skarvlÄngder: Ø 12 s= 480mm Ø 6 s= 280mm med skarvlÄngd avses avstÅndet mellan de yttersta tvÄr-trÅdarna i respektive nÄt. Ök.-nÄt lÄgges kant i kant 05 förankring och avslutning av armeringen. Förf. undersöker enkelspända, fritt upplagda plattor med på olika sätt förankrad och avslutad armering och anser efter diskussion av resultatens tillämplighet på korsarmerade plattor, att halva antalet järn kan avslutas med ledning av momentkurvan i korta leden och förankras med halv skarvlängd Skarvlängd minimum 40 cm. Armeringshålen kan pluggas med lite mineralull och bruk vid den nivå som armeringen skall börja, för att erhålla ett upplag för armeringsjärnen. Önskas skorstenen tegelinklädd ovan tak läggs en konsol mellan mantlarna strax under yttertaket Rostfri armering - Vi levererar rostfri armering som rakstål, nät och ILF. Partialkoefficienten för murverk, kramlor och armering. Eurokoderna klarare regler för fingerskarvade nät . FINGERSKARVADE NÄT: SKARVLÄNGD LIKA LÖSJÄRN (SE TABELL OVAN). UPPSTICKANDE ARMERING SKYDDAS MED SKYDDSBOCK

armering: k500c-t skarvlÄngder: Ø 12 s= 480mm Ø 6 s= 280mm med skarvlÄngd avses avstÅndet mellan de yttersta tvÄrtrÅdarna i respektive nÄt. Ök.-nÄt lÄgges kant i kant Du kan göra det i etapper, låt då armeringen sticka ut så du kan få med den i nästa etapp och skarvlängd gärna 60 cm. Det kan också fungera bra utan att gjuta betongklack om du kan få till dräneringen gräver bort sanden, lägger geoduk och bygger ett bärlager med packad krossad sten Täckande yta baseras på skarvlängd 50mm. Author: malbul Last modified by: Bull Wijkman Malin Created Date: 3/30/2010 9:14:07 AM Other titles: Armering Company karmar till betongelement och skyddsplåtar: rätt placerade, certifierade, fixerade i forme skarvad armering och erfordrar ingen extra skarvlängd. 3. Produkten är typgodkänd av Sitac Tibnor AB Box 600 169 26 Solna Telefon: 010-484 00 00 Fax 010-484 00 75 www.tibnor.se. Created Date

4.2.3 Armering i permanenta slitsmurar • Erforderlig förankrings- och skarvlängd av armeringsstänger ökas med 10 %. Vissa frågeställningar bör belysas ytterligare för att eventuellt kunna öka potential och ekonomi för permanenta slitsmurar, till exempel Eventuell armering läggs i bruket innan blocken för nästa skift läggs på och justeras. Armera med 2 st Bi 40 skarvlängd 500 mm. Markera övriga skift och flytta upp snöret efterhand Målet är att ersätta traditionell armering med rullarmering i en studerad bro för att kunna avgöra ekonomiska och tidsmässiga fördelar. Armeringen kommer att granskas i projekterings- och konstruktionsfasen för att finna eventuella hinder. 3.6.3 Skarvlängd. Stödarmering = Armeringen som ligger över stöd och tar stödmoment Tecken a' = Avståndet mellan tvärkraftnollpunkterna i ena riktningen (korta spännvidden) = Skarvlängd r = Radien där momentet sprids ut t = Bredden av stödet för plattan t.ex. pelarbred SELP/L-grundbultens armering gentemot drag utförs enligt figur 3 och tabell 7. Armeringen Ast placeras genom brottkonen i bägge riktningar bredvid grundbulten och förankras utanför brottkonen. Figur 3. Armering av dragen bult Tabell 7. Armering av brottkon vid dragen bult Grundbult Ast [n - Ø] SELP16L 2 - Ø10 SELP20L 3 - Ø10 SELP22L.

frilagd armering antas inom detta område 2*fi9 (fi10) s200 Figur 6 Typisk armeringsskarv i ytterspann (närmast landfäste). Armeringen ligger inlagd med en längre skarvlängd jämfört med innerspannen skarven ger en kontinuerlig skarvad armering och er-fordrar ingen extra skarvlängd. Monteringsanvisning ANCON MBT-skarv Juni 2009 Produkten är typgodkänd av Sitac. Har du frågor eller synpunkter, kontakta oss på tel. 010-484 00 00

förskjuts minst 1500 mm. Skarvlängd min 650 mm. Armeringsstängerna får buntas två och två. Armeringen ska fördelas så jämt som möjligt. Dragbandsarmeringens kanal ingjutes med be-tong C25/30, max stenstorlek 8 mm. Vertikal foggjutning görs med fogbruk bestå-ende av cement, gjutgrus 0-8 mm samt expan-derande tillsatsmedel Armering. Standardarmering 2 st Ø12 mm B500bt. monteras i ursparingen ca. 50 mm från. botten. 140 140 140. 50. Vid hörn och mittanslutningar upptages. ursparingar så att B-järn kan monteras. som förbindningar. Standard armering. B-järn. skarvlängd > 500. Standard armering. skarvlängd > 500. skarvlängd > 500.

Optimal kombination av genomgående armering och samtidig tätning av arbetsfogar. Stabox ® F förtagningslist används för att underlätta formning av arbetsfogar i armerade betongkonstruktioner. Denna förtagningslist, som är kombinerad med Fradiflex tätplåt, skapar en tät fog och passar speciellt bra för vägganslutningar som utsätts för höga statiska laster ingjutna alternativt inborrade infästningar för t.ex. stegar, radiatorer, ventilationsaggregat, toalettutrymmen och kvarsittande utrustnin Varmförzinkad armering Rostfri armering Varmförzinkad armering Epoxibelagd armering Katodiskt skydd 15 december 2014 Emma Enevold 11 Kapitel 8 - Armeringsmaterial Inga generalskarvar - Skarvlängd K500C-T: K600B-T: 15 december 201

B500BT. Skarvlängd enligt Eurokod 2 eller minst 50mm x armeringsdiametern. 1.3.2.1 Lagning med armeringsskarvar Har armeringen i bjälklaget bilats fram och kapats så att båda ändor överstiger 90mm kan armeringsskarvar av typen alligator ALC användas. Montering skall följa tillverkarens anvisningar. 1.3.2.2 Lagning med ny armering Armering kan svetsas på byggplatsen, men det är svårt att uppnå de krav som ställs på omgivande temperatur, måttnoggrannhet och formstabilitet. Det krävs också att den personal som utför svetsningen är behörig c mm C 20/25 Skarvlängd j vid olika hållfasthetsklasser C 25/30 C 28/35 C 32/40 K500C-T 20 340 300240210 ƒyk Ø 8. tät armering (som kan påverka kvaliteten negativt) utförs ofta en skalvägg innanför slitsmuren. Detta är även fallet då helt torra • Erforderlig förankrings- och skarvlängd av armeringsstänger ökas med 10 %. Vissa frågeställningar bör belysas ytterligare för att eventuell minsta skarvlängd 3:41. armering anslutningar 3:42. maximal andel skarvade dragna stänger 3:41. skjuvarmering vid fasta och monterbara pelare 3:24. Gjutfogar. placering av fog 3:43. ej rörelsefog 3:43. armering i fog 3:43. Ingjutningsgods. ingjutna avlopp och rörledningar 3:44. infästningar 3:27. lastfördelningsplåtar för monterbara.

Montering av platta på mark - Monteringsanvisning för din

Armeringen skall börja minst 600 mm under vindsbjälklag och minst 2500 mm under yttertak. Skarvlängd min. 400 mm. 13 Tillbehör: 14 15 16 14.Offsetelement. Med hjälp av maximalt två offsetelement kan man förskjuta positio-nen i sidled. Används dessa är inte armering möjlig. Förskjutningen blir maximalt 136 mm vid DM36, 174 mm vid DM44. skarvlÄngd fÖr nÄt lj= enl. nÄt lev. laster enl ss-en-1991 dÄr inte annat specificerats. snÖlast snÖzon 2,0 normal topogafi. armering i Ök platta armering i uk platta h ingjutningsgods och ursparingar isolering typ isodrÄn el. likvÄrdig cellplastisolering mineralull hÅrd skiv

Överlapp för armeringsmattor Byggahus

 1. 2.5.1 Armering 36 2.5.2 Konstruktionsdelar 37 2.6 Specialanvisningar 40 2.6.1 Elementkonstruktioner 40 2.6.2 Förspända konstruktioner 41 3 PROJEKTERING AV KONSTRUKTIONER MED ANVÄNDNING AV TILLÅTNA SPÄNNINGAR 42 4 TILLVERKNING AV KONSTRUKTIONER 42 4.1 Material 42 4.1.1 Betong 42 4.1.2Stål 45 4.1.3 Fogmaterial hos element 46 4.2Betongarbete 4
 2. armering. b500b, lösjärn. nps 500, armeringsnät. exponeringsklass xc2. skarvlÄngd 50x . 8 mm 400 mm. 10 mm 500 mm. 12 mm 600 mm. tÄckande betongskickt. 50 mm mot mark. 35 mm mot Övrigt. grundlÄggning. jorden ersÄtts med ej tjÄlfarlig. friktionsjord till.
 3. 5.3 ARMERING AV VÄGGELEMENTET SSK-väggskons kamstålsförankringar är dimensionerade enligt dimensioneringsvärden som gäller för väggskon. Längden på förankringarna är dimensionerad enligt kamstålets skarvlängd. Väggelementet ska förses med tilläggsarmering enligt figur 2 och tabell 4 för att överföra bultkraften i elementet
 4. fråga varför du endast har en längd av 600mm, nu har jag ingen erfarenhet av pooler byggda av block, kan dock tycka märkligt att längden av järnen inte är längre teoretiskt borde dom vara endast något kortare än vägghöjden, annars så får du väl skarva dem tänk då på skarvlängd (överlappning)
 5. a personuppgifter används för direktmarknadsföring av Beijers samt Beijers samarbetspartners produkter och tjänster

Armering av ett platsgjutet bjälklag kan också göras med BAMTEC som har en effektiv metod att redovisa armeringen. svetsning Skarv genom mekanisk skarv Med en omlottskarv innebär det att armeringsstänger överlappar varandra med en skarvlängd lika med förankringslängden Skarvlängd och 300 mm eller 300 mm eller 300 mm eller 300 mm eller förankringshållfastighet min. 3 tvärpinnar min. 3 tvärpinnar min. 3 tvärpinnar min. 3 tvärpinnar 1 tvärpinne ger 1 tvärpinne ger 1 tvärpinne ger 1 tvärpinne ger 5,6 kN 6,4 kN 5,6 kN 6,4 kN EC produktdeklaration Bistål murverksarmering Prinfo Anderstor Material och utförande för betong och armering ska följa krav enligt TRoi-01 avsnitt Betong och armering. Undergjutning ska armeras med längsgående armeringen. Vid skarvning ska armering överlappas med erforderlig skarvlängd. 3.6.6 Prefabricerad undergjutning Vid prefabricerade undergjutningar ska betongbalken förses med färdig ursparing för stolpe i balkens mitt Allmän teknisk beskrivning för broar Publ 1994:5 BRO 94 5. Stål-, trä- och aluminiumkonstruktioner 1994-0 3.5 Förankring och skarvlängd..39 3.5.1 Beräkningsexempel av förankringslängd Armeringen monteras på plats i ursparningar som sedan gjuts igen. Dagens kopplingar har därför en begränsad.

Bjälklag, armering och gjutform i ett Plannja Combideck är enkla att lägga ut och bildar en utmärkt plattform för arbetet med ursparningar, Max skarvlängd för Plannja Kombiläkt är 20 m. Vid större längder införs rörlig fog i var femte skarv. 5.3 Metod B:. Vattenbilning av skarvlängd i kajdäck. Svensk Vattenbilningsteknik AB. June 21, 2017 · Här har vi med vattenbilning frilagt armeringen (bilningsdjup ca 120mm) på krönbalk och utsida kaj för att kunna ersätta den skadade armeringen och få ett nytt inre täckskikt med ny betong, därmed förlängs livslängden ca 40 år MONTERINGSINSTRUKTION ISOKERN AIR 3 2015.09.01 - ver 1 7. Placera ut tätningssnöre som medföljde sotluckan. Se till att det ligger tätningssnöre på yttermantel och foder

Lenton skarvstänger - Betong- och armeringstillbehör

Box 534, 371 23 Karlskrona Tel: 0455-35 30 00. Fax: 0455-35 31 00 Webbplats: www.boverket.se. Boverket. Boverket. Boverkets handbok om betongkonstruktioner, BBK 0 med armering. Väggarna har också goda egenskaper för att motstå brand och fukt. De är bra putsbärare vilket gör det lätt att få täta väggar. En konstruktion av Leca block kräver dessutom mycket marginellt underhåll och står sig över tid. Leca Block finns tillgängligt i bygghandeln över hela Sverige skarvlängd Stångbuntar skarvas genom att de enskilda stängerna i bunten skarvas enligt figur 2.24 med användning av Armeringen får ej vara så angripen av rost, att det inverkar menligt på dess hållfasthets- och vidhäft-ningsegenskaper. Korrosionskänslig armering oc Skadad armering ska kompletteras med ny armering som uppfyller kraven i avsnitt 43.6. Ny armering ska antingen skarvas genom omlottläggning eller borras och gjutas fast. Erforderlig skarvlängd ska bestämmas av den armering som är av lägst kvalitet. Ändkrok behöver inte utföras

Snedarmeringen ska förankras med minst en skarvlängd mätt från dess skärningspunkt med huvudarmeringen i hör-nets insida och ska kunna bockas och najas fast vid armeringen i hörnets utsida. Även armeringen i stödmurars och frontmurars anslutning till en botten- platta, som har en framtass som är kortare än dess tjocklek, ska anordnas enligt ovanstående krav Längsgående 12 mm armering vid element kants omkrets, skarvlängd 500 mm. 9. Armeringsnät 5150, (Ø 5 mm, # 150 mm) på armerings distanser kattfötter, skarvlängd 3 nätrutor. 10. Gjutning med betong. 11. Golvavjämning. 12. Det färdiga golvet behandlas med Weber Vattenstopp Armeringen skall börja minst 60 cm under vindsbjälklaget, dock skall förankringslängden under tak vara minst 2,5 m. Skarvlängd minimum 40 cm. Armeringshålen kan pluggas med lite mineralull och bruk vid den nivå som armeringen skall börja, för att erhålla ett upplag för armeringsjärnen Stockholm Betongkonsult AB Adress: www.betongkonsult.se Gårdsvägen 7A, 1tr patrik.wallin@betongkonsult.se 169 70 SOLNA Telefon 0739 73 24 6 Transcript Presentationer frn 10 juni 2014 Eurokod 2 Frågor kring Broseminarium 10 juni 2014 Bo Westerberg 1 Ämnen i frågor till Eurokod Helpdesk (fler kan ha tillkommit, tillkommit, och alla frågor har inte kommit via Helpdesk) Förankring av armering Skarvning av armering Utmattning Bockning av armering Draghållfasthet för betong i brottgränstillstånd Minsta avstånd mellan.

Eurokoder betong Eurocode Software AB 1.1.2 Eurokod 2 Kapitel 1 Allmänt Kapitel 2 Grundläggande dimensioneringsregler Kapitel 3 Material Kapitel 4 Beständighet och täckande betongskikt Kapitel 5 Bärverksanalys Kapitel 6 Brottgränstillstånd (ULS) Kapitel 7 Bruksgränstillstånd (SLS) Kapitel 8 Detaljutformning av armering- och spännarmering Kapitel 9 Detaljutformning av bärverksdelar. Pålar ingjutes minst 100 mm i grundplatta för fundament. För dragna pålar förankras pålen i fundamentet genom att frilägga armeringen friläggning ska vara minst TEKNISK RIKTLINJE 2015-06-09 Utgåva 3 25/50 skarvlängd och ingjuta armeringen i fundamentet (gäller för betongpålar) Armering i dragen zon bör inte medräknas som dragkraftsuppta-gande. Armering i tryckt zon kan medräknas med den spänning som motsvarar betongstukningen på armeringens nivå, dock högst med dimensioneringsvärdet för tryckhållfastheten enligt avsnitt 2.3.1 och 2.5.2. 3.6.4 Beräkning vid sprucken beton

Gjuta garageplatta - Så här gjuter du platta till ditt
 • Helsingborg marathon 2017 resultat.
 • Wire biltema.
 • Undersköterska operation lön.
 • Läderbälten handgjorda.
 • Laacher see.
 • Jobba på skivbolag.
 • Verliebt in 10 jahre älteren mann.
 • Muslimsk bloggerska.
 • Hasselbladskamera värde.
 • 60 miles per hour in km.
 • Musikgenrer lista.
 • Drogon.
 • Create transparent image online free.
 • Bakad potatis med skinkröra.
 • Ränteavdragsbegränsningar eu.
 • Regelbundna förvärkar omföderska.
 • Hur fungerar ett växthus.
 • Fartygspositioner åland.
 • Utbildning undersköterska längd.
 • Epost i mobilen.
 • Alicja bachleda curuś wiek.
 • Dressroom frölunda torg.
 • What is iso 14001.
 • Conjugation sprechen.
 • Perth skottland.
 • U20 världsmästerskapet i fotboll 2017.
 • Bullterrier fakta.
 • Easy up låda jula.
 • Festlokal lindome.
 • St martin bangladesh.
 • Airport verktyg.
 • Sidavid sida.
 • Häst ont i bakknä.
 • Kratrar på månen.
 • Släpvagn bromsad.
 • Thomas hobbes staatstheorie.
 • At psyke nogen.
 • Upphandlare lön.
 • Kyrgyzstan news.
 • Skype register.
 • Saraha download.